Tên sản phẩm / Dịch vụ: Chữ ký số từ xa – FPT.eSign
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: FPT.eSign – Chữ ký số từ xa là giải pháp tiên phong trên thị trường, được ứng dụng công nghệ xác thực số hiện đại bảo đảm toàn vẹn nội dung, đầy đủ pháp lý cho các giao kết trên môi trường online giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan