Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý phát hiện và ứng phó các mối đe dọa an toàn an ninh thông tin-FPT.EagleEye MDR
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng;
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: Là giải pháp giám sát an toàn thông tin và phản ứng sự cố.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại