Tên sản phẩm / Dịch vụ: TCS - Giải pháp thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản trị ngân hàng, phần mềm ngân hàng lõi …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: Giải pháp thu NSNN qua ngân hàng đáp ứng các nghiệp vụ như thu bằng tiền mặt, chuyển khoản, bằng biên lai để thực hiện thu các loại thuế như: Thuế xuất nhập khẩu, Thuế nội địa, Thu phạt giao thông.... Hệ thống giúp các giao dịch viên thực hiện thu thuế tại quầy, hỗ trợ chuẩn kết nối với Corebanking, ATM và Internet Banking; đồng thời thực hiện việc trao đổi thông tin về người nộp thuế, số thuế phải nộp, tờ khai Hải quan với Kho bạc, Hải quan để trợ giúp nghiệp vụ thu ngân sách. Chức năng Xử lý chứng từ Thu phạt bằng biên lai Kết nối với Kho bạc Kết nối với Hải quan Quản lý ngân quỹ Xử lý cuối ngày Báo cáo Lợi ích Triển khai nhanh, đáp ứng kịp thời việc ủy quyền, thu ngân sách qua ngân hàng Được đào tạo, chuyển giao giải pháp thu NSNN bới các chuyên gia giàu kinh nghiệm của FPT trong thời gian ngắn nhất Được các chuyên gia FPT hỗ trợ, xử lý các tình huống phát sinh về nghiệp vụ, giải pháp thu NSNN một cách kịp thời, trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ, hệ thống thu NSNN của Bộ Tài chính
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại