Tên sản phẩm / Dịch vụ: FPT. Mobile Banking - Thanh toán cước điện thoại di động thông qua hệ thống máy ATM
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản trị ngân hàng, phần mềm ngân hàng lõi …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: Chức năng Với 2 chương trình FPT ATM gateway và FPT Payment Gateway được cài đặt trên MobileBanking gateway server (FMBGS), phần mềm Mobile Banking có 2 chức năng chính đảm bảo cho việc thanh toán cước di động thông qua hệ thống ATM của ngân hàng thông suốt và hiệu quả: FPT ATM gateway (FAG): Giao tiếp với các ngân hàng thông qua giao thức chuẩn ISO8583 (truyền message). Có cài đặt CSDL Oracle để lưu các messages. FPT Payment Gateway (FPG): Giao tiếp với FAG thông qua giao thức chuẩn ISO8583. Giao tiếp với hệ thống CCBS để gạch nợ và truy vấn thông tin cước phí. Lợi ích Khách hàng thoải mái hơn khi thanh toán cước di động mọi lúc, mọi nơi. Đa dạng hóa các dịch vụ của ngân hàng (mobile banking, home banking, phone banking) Giảm chi phí giao dịch, nhân công, văn phòng,… tăng hiệu quả kinh doanh: mở rộng thị trường nhờ internet Tăng sức cạnh tranh toàn cầu Đảm bảo bảo mật giao dịch của ngân hàng
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại