Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng số hóa quy trình đăng ký tài khoản và dịch vụ - FPT Digital Onboarding
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: FPT Digital Onboarding là sự kết hợp giữa eKYC và BPM, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và tối ưu quy trình đăng ký tài khoản và dịch vụ với góc nhìn trực quan nhất. FPT Digital Onboarding được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp tại Việt Nam nên có ưu điểm vượt trội trong việc kết nối tới các cơ sở dữ liệu tin cậy và tích hợp với những hệ thống có sẵn của khách hàng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan