Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng tích hợp và xử lý dữ liệu FPT – FPT. Fortuna
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: “Nền tảng tích hợp và xử lý dữ liệu FPT – FPT. Fortuna” của FPT IS là giải pháp hữu hiệu trong việc tích hợp thông tin, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để người dùng có thể sử dụng thông tin, dữ liệu cần thiết một cách tối ưu và thuận tiện nhất. Với FPT. Fortuna, cơ quan quản lý chỉ cần một nhân viên giám sát nền tảng và hơn 1 giờ để xuất báo cáo thay vì hai người làm toàn thời gian trong 4 ngày để xử lý 1 GB dữ liệu. Nền tảng “Made by FPT IS” đang được triển khai hiệu quả tại TP.HCM. FPT IS bắt đầu xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu TP.HCM nhằm khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) khổng lồ này từ cuối tháng 09/2016. Giải pháp giúp thành phố tích hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng và nền tảng khác nhau để xây dựng kho dữ liệu lưu trữ tập trung với khả năng lưu trữ và khai thác dữ liệu lớn trên nền tảng Big Data. Ngoài ra, Nền tảng tích hợp dữ liệu TP.HCM còn giúp Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM quy hoạch, thiết kế lại kiến trúc thông tin, tiến tới xây dựng kho CSDL dùng chung của thành phố - một cấu phần quan trọng của mô hình đô thị thông minh tương lai.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan