Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Hệ thống quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: “Phần mềm Hệ thống quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP” là phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực do FPT IS xây dựng và phát triển nhằm nâng tầm công tác quản lý nhân sự tại các tổ chức, doanh nghiệp. Phần mềm đang được tin tưởng bởi hơn 200 khách hàng là các Tổng công ty, doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước. Được xây dựng trên nền công nghệ tiên tiến, FPT.iHRP là giải pháp quản trị hiệu quả tài sản giá trị nhất của mọi doanh nghiệp, tổ chức – nguồn nhân lực thông qua các phân hệ như: Quản lý nhân sự, Quản lý chấm công, Quản trị tiền lương/ thưởng/ Thuế TNCN, Quản lý bảo hiểm, Quản trị hệ thống. Với FPT.iHRP, năng suất lao động tăng ít nhất 30%, chi phí liên quan đến nhân sự giảm ít nhất 40% và mức độ hài lòng của nhân viên tăng ít nhất 95%.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan