Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (FPT.iBus)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: “Giải pháp quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt” (FPT.iBus) của FPT IS là giải pháp nội địa duy nhất hiện nay tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về quản lý, vận hành và điều hành VTHKCC của đô thị lớn. Giải pháp đang được triển khai tại TP Hồ Chí Minh, giúp quản lý hiệu quả 4.000 xe buýt, 5.000 nhà chờ, 150 tuyến, 20.000 chuyến/ngày (tương đương 7,2 triệu chuyến/năm). Mỗi ngày, 10 triệu dữ liệu GPS được xử lý và lưu trữ, hơn 250 bảng LED tại nhà chờ hoạt động một cách khoa học, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, nhà quản lý cũng như các đơn vị vận tải. Với những con số ấn tượng đó, FPT.iBus đang từng bước thay đổi diện mạo của giao thông tại các đô thị lớn nhờ các nhóm giải pháp chính như: Quản lý hạ tầng xe buýt, Giám sát điều hành xe buýt trực tuyến, Quản lý – Thay đổi kế hoạch, Cung cấp thông tin cho hành khách theo thời gian thực, Báo cáo thống kê (số vé bán ra, số lượng xe hoạt động trong ngày, số lượng xe lỡ chuyến…).
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan