Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý bệnh án điện tử - FPT.EMR
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: Được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay, FPT.EMR là giải pháp số hóa hồ sơ bệnh án, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ, phục vụ nhu cầu tra cứu, khám/chữa bệnh của người dân cũng như nhu cầu quản lý tại các cơ sở y tế. Phần mềm có cơ sở pháp lý và chức năng tương đương với bệnh án giấy được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế. FPT.EMR gồm 5 nhóm chức năng chính: Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Quản lý hồ sơ bệnh án, Quản lý quy trình khai thác hồ sơ bệnh án, Quản lý thông tin hành chính và Quản lý hạ tầng thông tin.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan