Tên sản phẩm / Dịch vụ: Trục chuyển mạch thông tin y tế - FPT.HIE
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: “Trục chuyển mạch thông tin y tế - FPT.HIE” là sản phẩm tiên phong tại Việt Nam về kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu y tế, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các bệnh viện, hướng tới giải quyết bài toán cụ thể về kết nối và chia sẻ dữ liệu y tế, vốn là vấn đề khó khăn nhất hiện nay. FPT.HIE được thiết kế nhằm thiết lập nền tảng kết nối, trao đổi thông tin giữa các hệ thống và ứng dụng trong ngành Y tế, giúp các tỉnh/thành phố thiết lập nền tảng kết nối trao đổi thông tin giữa các hệ thống và ứng dụng trong ngành Y tế, tạo lập và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu y tế điện tử và hình thành kho hồ sơ y tế phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đồng thời tạo ra một môi trường tương tác số cho người dân trong quá trình thăm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan