Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp điểm danh, chấm công 4.0 - vnFace
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: vnFace – giải pháp điểm danh, chấm công bằng nhận diện khuôn mặt tiên tiến giúp cải thiện một cách rõ rệt nghiệp vụ điểm danh, chấm công tại không chỉ các công ty, trường học mà ngay cả các tập đoàn lớn dựa trên sức mạnh của công nghệ AI. Giải pháp giúp nhân sự dễ dàng chấm công mọi lúc, mọi nơi mà không bị giới hạn vị trí hay thời gian nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch, xác thực giúp tự động hóa quy trình quản trị nhân sự
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan