Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống Trung tâm Điều hành Giáo dục vnEdu-IOC
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: Nằm trong hệ sinh thái giáo dục vnEdu 4.0, Trung tâm điều hành giáo dục là sản phẩm dành cho các nhà quản lý giáo dục như các Sở, Phòng Giáo dục. Hệ thống xây dựng các biểu đồ được tổng hợp từ số liệu thực tế với thời gian thực sẽ cung cấp cho các nhà quản lý bức tranh tổng quan về giáo dục trên địa bàn. Hệ thống gợi ý các cảnh báo, dự báo giúp nhà quản lý dễ dàng đưa ra quyết định điều hành chính xác, nhanh chóng và kịp thời.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan