Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh y khoa - VNPT RIS/PACS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: VNPT-RIS/PACS là bộ giải pháp phần mềm chẩn đoán hình ảnh Y tế gồm tổ hợp nhiều sản phẩm bổ trợ xung quanh hạt nhân RIS/PACS, cung cấp cho các CSYT một quy trình làm việc số hóa hợp nhất từ khâu tiếp nhận người bệnh, tiếp nhận chỉ định, thực hiện và lưu trữ hình ảnh từ các thiết bị sinh ảnh y tế, đến xử lý chẩn đoán và trả kết quả chẩn đoán qua hình ảnh cho người bệnh hoặc bác sĩ điều trị, tư vấn hội chẩn hình ảnh y tế từ xa, chia sẻ hình ảnh cho cá nhân hoặc tổ chức; chuyển hình ảnh từ RIS/PACS của CSYT này sang RIS/ PACS của CSYT kia trong hệ sinh thái hình ảnh y tế do VNPT cung cấp.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan