Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng ONE Platform
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: - ONE Platform là nền tảng được phát triển bởi VNPT , nhằm phục vụ quản lý, điều khiển các thiết bị các loại thiết bị viễn thông như GPON ONT, GPON OLT, Mesh AP... Hệ thống đã được triển khai cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước với khoảng 10 triệu thiết bị online, đặc biệt là 6,5 triệu thiết bị ONT và 10 ngàn thiết bị Mesh AP. - ONE Platform được phát triển đáp ứng tiêu chuẩn FCAPS bao gồm các tính năng như: + Quản lý Thông tin, trạng thái hoạt động và thông tin cấu hình thiết bị: Giúp người quản trị kiểm tra được tình trạng hoạt động của thiết bị, từ đó có thể giúp cho các nhân viên kỹ thuật trao đổi và hỗ trợ khách hàng kịp thời và thuận tiện. + Quản lý cảnh báo, hiệu năng thiết bị: Giúp người vận hành theo dõi được hoạt động của thiết bị để kịp t hời xử lý trước khi khách hàng phản ánh + Lập lịch nâng cấp firmware theo thời gian mà người quản trị mong muốn: Giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí dịch vụ và giúp trải nghiệm của khách hàng tốt hơn + Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tính năng báo cáo với nhiều loại báo cáo khác nhau phục vụ nhu cầu thống kê hỗ trợ cho người vận hành hệ thống.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan