Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng oneSME
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: Xây dựng nền tảng chuyển đổi số phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): o Kết nối các nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. o Hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ phát triển các ứng dụng phục vụ quản trị & chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên nền tảng. o Tích hợp các ứng dụng đang có sẵn của VNPT, VNPT IT, VNPT Media và các đơn vị cung cấp khác lên nền tảng Xây dựng và kết nối các dịch vụ chuyển đổi số phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan