Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối Viễn thông thế hệ mới - Dòng thiết bị modem quang GPON/XGSPON ONT iGate và Hệ thống quản lý Cloud Based - ONE Telco.
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: Là bộ sản phẩm bao gồm các thành phần thiết bị phần cứng và ứng dụng, hệ thống phần mềm: • Thành phần chính: Các thiết bị viễn thông modem quang GPON/XGSPON ONT iGate (gọi tắt là modem quang iGate). Đây là thiết bị đầu cuối internet băng rộng cố định, là “cửa ngõ” mà hầu hết người dùng internet cố định (bao gồm cả dùng Wifi) đều phải “qua”. • Ứng dụng hỗ trợ cấu hình sử dụng: Ứng dụng ONE App cài đặt trên thiết bị di động hỗ trợ việc giám sát và cấu hình các chức năng cơ bản của thiết bị modem quang iGate. • Hệ thống phần mềm hỗ vận hành: Hệ thống quản lý Cloud Based - ONE Telco, hỗ trợ việc giám sát và quản lý từ xa các thiết bị modem quang iGate.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan