Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống báo cáo thông minh (VSR)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: Hệ thống báo cáo thông minh VSR là Phần mềm Hệ thống Thông tin Báo cáo được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một chế độ báo cáo xuyên suốt với các tính năng: thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; tổng hợp, phân tích dữ liệu nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Ngành Địa Phương; hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhờ biểu đồ trực quan, tính năng phân tích, dự báo số liệu chuyên sâu. Đối tượng khách hàng là Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngành Trung Ương, Cơ quan chính chính quyền (UBND tỉnh/TP, Quận/Huyện) và các Tổ chức, doanh nghiệp.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan