Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng học và thi trực tuyến (VNPT Elearning)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: Giải pháp đào tạo trực tuyến Elearning được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu khảo sát thực tế trong quá trình triển khai để có thể đáp ứng được nhu cầu nội bộ tập đoàn VNPT và có hướng mở kinh doanh ra bên ngoài. Mục đích của hệ thống là để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị có mong muốn thực hiện đào tạo trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh chóng. Cung cấp các khóa học cho học viên ở bất cứ đâu như văn phòng, tại nhà hay những điểm truy cập Internet công cộng 24/7.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan