Tên sản phẩm / Dịch vụ: Cổng dữ liệu mở VNPT (VNPT ODP)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: Về cơ bản trên thị trường hiện tại không có nhiều đơn vị tham gia vào mảng sản phẩm cổng dữ liệu mở. Có một vài sản phẩm của một số đơn vị thực hiện nhưng chỉ tập trung vào một số dữ liệu chuyên ngành hoặc chỉ dừng lại ở một trang cho phép tải dữ liệu đơn thuần. Sản phẩm của VNPT đáp ứng đầy đủ các tính năng cần thiết của một hệ thống chia sẻ dữ liệu: - Kết nối CSDL tập trung - Upload dữ liệu thông qua nhiều phương thức - Chia sẻ dữ liệu trực quan - Khai thác dữ liệu thông qua API - Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu - Hỗ trợ các công cụ phân tích đi kèm: biểu đồ, bản đồ Giao diện thao tác trực quan đơn giản thích hợp với người dùng non-IT
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan