Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ sinh thái Giáo dục thông minh vnEdu 4.0
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: VNEDU là một giải pháp xây dựng trên nền tảng web công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hoá toàn diện công tác quản lý, điều hành trong giáo dục, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học. Tầm nhìn của Mạng Giáo Dục Việt Nam - vnEdu chính là tích hợp hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập trên tất cả các phân ngành giáo dục để sự nghiệp đổi mới giáo dục, phổ cập giáo dục giáo dục có kết quả tốt nhất, chất lượng giáo dục được nâng cao. Nhà trường, phòng giáo dục, sở giáo dục chỉ cần có máy tính cá nhân nối kết nối Internet là sử dụng được sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm được triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu của VNPT với hàng trăm máy chủ chuyên dụng. vnEdu xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế một cách kỹ lưỡng, bám sát các văn bản, quy định mới nhất của Bộ giáo dục ban hành. Các sản phẩm dịch vụ của vnEdu được xây dựng trong mô hình hệ sinh thái, tạo thành mạng sản phẩm có sự đồng nhất, liên thông về mặt dữ liệu; giúp người sử dụng chỉ cần nhập liệu một lần và sử dụng được nhiều sản phẩm, dịch vụ của vnEdu. vnEdu cũng giúp tạo ra các Mạng xã hội tương tác, kết nối giữa các thành viên trong một lớp học; trong một trường học; trong một sở giáo dục; phòng giáo dục... Trên một hạ tầng kỹ thuật đầu tư chuyên nghiệp, vnEdu được cài đặt và hoạt động trên các Trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp của VNPT và được thiết kế theo mô hình dữ liệu quản lý tập trung, xử lý phân tán đảm bảo khả năng mở rộng và đáp ứng tốt nhất nhu cầu tính toán rất lớn của dữ liệu giáo dục. Hàng trăm triệu bản ghi phải xử lý trong 1 ngày.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan