Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống đặt lịch, đánh giá và quản lý chất lượng dịch vụ thông minh (VNPT iQMS)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm: Trên thị trường Việt Nam có rất nhiều nhà cung cấp tương tự như VNPT iQMS nhưng phần lớn là các đại lý cung cấp sản phẩm cho công ty nước ngoài hay các nhà cung cấp trong nước có bắt buộc sử dụng thiết bị do họ cung cấp đi kèm VNPT iQMS của VNPT là sản phẩm do người Việt Nam phát triển, nguồn lực tại chỗ dễ dàng trong công tác nâng cấp, chỉnh sửa. VNPT hoàn toàn đủ khả năng làm chủ công nghệ và cạnh tranh với các nên tảng quốc tế tương tự với các ưu thế gia tăng các tích năng, bảo mật, tiết kiệm chi phí. Hơn nữa, VNPT iQMS do người Việt Nam phát triển nên phù hợp với bối cảnh kinh tế, văn hóa và con người Việt Nam VNPT iQMS của VNPT có thể tương thích với nhiều chủng loại thiết bị của khách hàng, tận dụng được các thiết bị đầu cuối mà khách hàng hiện đang có. Tất cả các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau có thể được đáp ứng trên một kiến trúc chung duy nhất VNPT iQMS dễ dàng mở rộng tích hợp với các hệ thống khác trong hệ sinh thái công nghệ thông tin cuả khách hàng
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan