Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA Mimosa online - Phần mềm Kế toán HCSN
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

MISA MIMOSA online là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo
một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Phần mềm có thể tổng hợp 100% báo cáo tài chính, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất.

Các tính năng chính của MISA MIMOSA online:

- Phần mềm kết nối trực tiếp với cổng DVC trực tuyến của KBNN để giao dịch điện tử, nộp báo cáo tài chính trực tiếp qua hệ thống Tổng kế toán của KBNN.

- Kết nối phần mềm quản lý ngân sách MISA Bumas, Quản lý tiền lương MISA Salagov, Quản lý tài sản MISA QLTS, Quản lý khoản thu MISA EMIS,…. phần mềm MISA MIMOSA online giúp tự động hạch toán, xây dựng cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách; sẵn sàng kết nối với CSDL Quốc gia về Tài chính, hỗ trợ các đơn vị giao dịch nhanh chóng và dễ dàng.

- Quản lý, phát hành hóa đơn/biên lai điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Thông tư 303/2016/TT-BTC… Tự động hạch toán kế toán; Tự động chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử hoặc Bảng Tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan Thuế.

- Theo dõi tổng dự toán, số đã sử dụng, số còn lại; Quản lý tổng kinh phí thực nhận, tạm ứng, thực chi; Xem xét biến động quỹ tiền mặt, quỹ tiền gửi; Xác định kết quả hoạt động kinh doanh, thặng dư, thâm hụt.

- Tích hợp, Ký số báo cáo, chứng từ trực tiếp ngay trên phần mềm không cần USB Token

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan