Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA Falcon - Phần mềm Kế toán Qũy "Vì người nghèo"
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

MISA Falcon là phần mềm Kế toán Qũy "Vì người nghèo", đáp ứng đầy đủ các đối tượng: Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quỹ vì người nghèo; Tổ chức, Cơ quan, Cá nhân tiếp nhận, phân phối của các nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện.

Phần mềm giúp thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ kế toán Hoạt động Xã hội – Từ thiện như Tiền mặt, Tiền gửi, Tài sản cố định, Vật tư hàng hóa, Công cụ dụng cụ, Tính lương, Sản xuất kinh doanh.

Phần mềm cũng đáp ứng đầy đủ các quy định mới nhất của nhà nước:

 • Thông tư số 41/2022/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
 • Nghị định số 93/2019/NĐ-CP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 • Nghị định số 93/2021/NĐ-CP Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
 • Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT Ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi

Điểm ưu việt

 • Tự động định khoản 80% các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • Tự động hạch toán 100% các bút toán đồng thời
 • Tự động xác định kết quả thặng dư (thâm hụt) hoạt động quỹ
 • Kết nối DVC trực tuyến của KBNN gửi chứng từ, báo cáo đối chiếu với KBNN
 • Đáp ứng đầy đủ 04 báo cáo tài chính, 02 mẫu đặc thù, 22 sổ sách kế toán theo Thông tư 41/2022/TT-BTC
 • Tự động tổng hợp Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính theo Thông tư 41/2022/TT-BTC

Giá trị mang lại

 • Tiết kiệm 50% thời gian, công sức thực hiện; Tiết kiệm 45% chi phí, Tăng 50% năng suất công việc
 • Hoạt động xã hội, từ thiện ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời, khoa học
 • Hoạt động xã hội, từ thiện trong sáng, minh bạch
 • Tránh hiện tượng lợi dụng gây thất thoát tiền, tài sản, nguồn lực của xã hội
 • Tạo niềm tin cho công chúng
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan