Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA CeGov - Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm thi đua khen thưởng MISA CeGov đáp ứng đầy đủ quy định, nghiệp vụ thi đua khen thưởng, với quy trình khép kín, tự động, trực tuyến và hệ thống báo cáo thông minh, đặc thù. Phần mềm có thể tự động hoàn toàn việc tổng hợp toàn ngành/ địa phương, xây dựng CSDL thi đua khen thưởng điện tử địa phương, sẵn sàng tích hợp CSDL thi đua khen thưởng điện tử Quốc gia. Từ đó, góp phần xây dựng Chính phủ số, hiện thực hóa công cuộc Chuyển đổi số Quốc gia và xây dựng đội ngũ CB-CCVC phù hợp định hướng.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan