Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước - FPT.SBRS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: FPT.SBRS giúp ngân hàng giảm thiểu được nhân sự và thời gian trong việc xây dựng, quản lý các dữ liệu, số liệu báo cáo một cách nhanh, chính xác và bảo mật thông tin của ngân hàng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại