Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống phần mềm lõi công ty chứng khoán FPT.UTS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: FPT.UTS là giải pháp tổng thể dành cho các công ty chứng khoán, nhằm nâng cao năng lực quản trị và giảm thiểu rủi ro của các hoạt động giao dịch chứng khoán.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại