Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý bán hàng FPT - FPT.ePOS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: FPT.ePOS là giải pháp hoàn chỉnh về hệ thống bán hàng và tiếp thị đa dịch vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (fixed phone, mobile, internet ...), đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại