Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống phần mềm tính cước và chăm sóc khách hàng - FPT.BCCS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: FPT.BCCS được thiết kế với đầy đủ các chức năng giúp đơn giản hóa toàn bộ thao tác nghiệp vụ tính cước và chăm sóc khách hàng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại