Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử - FPT.eGOV
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: FPT.eGOV là hệ thống tổng thể bao gồm 31 phân hệ (ứng dụng), mỗi phân hệ phục vụ tác nghiệp trên một lĩnh vực, giúp quản lý tổng thế và toàn diện các hoạt động quản lý hành chính của một cơ quan nhà nước nhằm phục vụ ứng dụng CNTT cho toàn tỉnh hoặc thành phố
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại