Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống phần mềm quản lý Nhân sự và tiền lương - FPT.iHRP
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: FPT.iHRP cung cấp cho các nhà quản lý một công cụ đơn giản trong cách sử dụng, hiệu quả trong quản lý, nhanh chóng và chính xác trong việc tính lương.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại