Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống phòng dạy ngoại ngữ Hiclass V
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Thiết bị điện tử chuyên dùng
Đơn vị cung cấp: Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Khai Trí
Mô tả sản phẩm: Hệ thống Hiclass V được lắp đặt trong phòng học với các máy tính được nối mạng sẽ cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy mới với đầy đủ các chức năng tiên tiến của một phòng học muiltimedia hiện đại.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại