Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ngân Lượng
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Hòa Bình
Mô tả sản phẩm: Công cụ thanh toán trực tuyến nội địa và xuyên biên giới dành cho các giao dịch TMĐT B2C và C2C theo mô hình Paypal và AliPay, là nền tảng xử lý bài toán thu chi tài chính cho toàn hệ thống nói riêng và mục tiêu sẽ là toàn bộ Internet Việt Nam nói chung
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại