Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ví điện tử Payoo
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác
Đơn vị cung cấp: Văn Phòng Đại Diện - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến Cộng Đồng Việt Tại Hà Nội
Mô tả sản phẩm: Ví điện tử Payoo là một tài khoản điện tử, có chức năng như một chiếc Ví tiền trong thế giới Internet nhằm hỗ trợ người dùng mua - bán - giao dịch tại các trang web thương mại điện tử và tại các cộng đồng mạng có hoạt động thanh toán hoặc trả phí.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại