Tên sản phẩm / Dịch vụ: ChoDienTu.Vn
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Hòa Bình
Mô tả sản phẩm: Sàn giao dịch Thương mại điện tử C2C và B2C nội địa, môi trường giao thương tự do cho cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc theo mô hình chuyên nghiệp và an toàn.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại