Tên sản phẩm / Dịch vụ: We serve
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Phần Mềm Fpt Hòa Lạc
Mô tả sản phẩm: We serve là giải pháp toàn diện điều hành doanh nghiệp, cung cấp giải pháp toàn diện các nghiệp vụ khối văn phòng, hành chính. Tất cả các nghiệp vụ được quản lí bằng công cụ, giúp doanh nghiệp có thể tối ưu hóa các quy trình văn bản, linh hoạt xử lí thông tin, kiểm soát được thời gian thao tác. Tất cả các thao tác thuộc văn phòng, hành chính, nhân sự, mua sắm đều được giải quyết theo hình thức 1 cửa, doanh nghiệp sẽ chỉ việc đưa ra yêu cầu và We serve xử lí từ A đến Z.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại