Tên sản phẩm / Dịch vụ: akaChain
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Phần Mềm Fpt Hòa Lạc
Mô tả sản phẩm: akaChain là một nền tảng blockchain cho doanh nghiệp được phát triển bởi FPT Software. Thành lập vào năm 2018, akaChain cung cấp các giải pháp marketing, tài chính và chuỗi cung ứng trên blockchain, nhằm đơn giản hóa quá trình triển khai và ứng dụng blockchain trong kinh doanh
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại