Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm V-IONE
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng đa ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: V-IONE giúp chuyển tệp dữ liệu ghi âm thành tài liệu bằng văn bản một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. Công nghệ của chúng tôi còn có thể chuyển đổi trực tiếp giọng nói thành văn bản với độ trễ 0,5 giây. Hiện nay, các giải pháp của chúng tôi được triển khai tại các cơ quan của Nhà nước Việt Nam để giải quyết những vấn đề cơ bản đã kéo dài hàng thập kỷ trước.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại