Tên sản phẩm / Dịch vụ: Farmer Relationship Management
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN SHAREWORK
Mô tả sản phẩm:

Ứng dụng giúp người nông dân tìm kiếm được các đối tác cho nông sản của mình, đồng thời các doanh nghiệp nông sản cũng có thể tìm kiếm, truy xuất nguồn gốc nông sản từ các nhà cung cấp xanh - sạch, nâng cao chất lượng nông sản và góp phần cân bằng vấn đề cung - cầu trong nông nghiệp. Ứng dụng bao gồm các chức năng sau:
- Kết nối nông dân và các công ty tiêu thụ (sỉ & lẻ)
- Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp
- Theo dõi quy trình sản xuất nông sản

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại