Tên sản phẩm / Dịch vụ: Tăng Cường Tiếng Việt - EVBOT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm hệ thống
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Stedu
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Tăng cường tiếng Việt – EVBOT được xây dựng và phát triển dựa trên Quyết định số 1008/QĐ-TT, quyết định phê duyệt đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”. Phần mềm EVBOT hỗ trợ cho các giáo viên lập kế hoạch năm tháng tuần ngày, trong đó đã tích hợp sẵn các bài giảng tăng cường tiếng Việt. - Phí bán mới phần mềm Áp dụng đối với khách hàng mua mới. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những quy định mới của Bộ GD&ĐT (nếu có) , tính năng, tiện ích mới của phần mềm. + Cấp đơn vị: 19.800.000 đồng/bộ

Nơi ứng dụng: Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường THCS, Trường THPT, TTGDTX, Đại Học - Phòng giáo dục - Sở giáo dục
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ cùng loại