Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm tự động hóa qui trình công việc eForm
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINH VÂN
Mô tả sản phẩm:

 

Biểu mẫu điện tử (E-Form) là phiên bản điện tử của biểu mẫu giấy, được quản lý, lưu trữ trên máy tính và lưu hành trên môi trường mạng. E-Form nhằm phục vụ thu thập dữ liệu theo yêu cầu của một dịch vụ công trực tuyến và tổ chức dữ liệu dưới một định dạng chuẩn, thống nhất để gửi tới phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đó.   Tính năng nổi bật

 • Thiết lập, phê duyệt và xuất bản (thiết kế)
  • Định nghĩa và quản lý danh mục
  • Linh động trong việc thêm mới, điều chỉnh (dạng dự thảo)
  • Thiết lập quy trình xuất bản cho các nhóm người sử dụng khác nhau theo quy định của đơn vị
 • Trình diễn, hiển thị
  • Hiển thị các thông tin hỗ trợ, các quy trình, thủ tục... liên quan
  • Hiển thị các trường nhập liệu dành cho người sử dụng, cho phép người sử dụng nhập thông tin như: Nhập trực tiếp dữ liệu dạng văn bản; Nhập dữ liệu từ danh mục lựa chọn; Nhập dữ liệu từ tài liệu điện tử (file) đính kèm, bao gồm: file văn bản, file ảnh,...
 • Khả năng bảo mật, an toàn hệ thống
  • Hệ thống cung cấp riêng một phân hệ phân quyền đến từng người dùng trong hệ thống, đảm bảo người sử dụng không thể truy cập đến các chức năng không thuộc quyền hạn

  Phân hệ chính

 • Biểu mẫu:
 • Trường thông tin
 • Xử lý hồ sơ
 • Quy trình
 • Tài liệu
 • Hồ sơ

  Khách hàng tiêu biểu Bộ Tài chính Đối táceform

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại