Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp đào tạo trực tuyến Clever
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINH VÂN
Mô tả sản phẩm:

Clever là giải pháp đào tạo trực tuyến (e-learning) phát triển trên nền tảng công nghệ mã nguồn mở, giúp các tổ chức và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo nhân viên của mình với hình thức mới. Clever hỗ trợ việc quản lý các khóa học tự xây dựng hoặc mua ngoài, tổ chức các khóa học và đánh giá học viên, phù hợp trong đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng mềm, giúp người học tiếp nhận tri thức nhanh qua những bài học ngắn gọn.

Tính năng nổi bật:

- Nền tảng Công nghệ

+  Triển khai dựa trên nền tảng mã nguồn mở Moodle

+  Đa ngôn ngữ và hỗ trợ tiếng Việt (bảng mã Unicode)

+  Chạy trên các thiết bị khác nhau: Máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại di động

- Khả năng tùy biến cao

+  Tạo, tùy biến chương trình khóa học, các công cụ khóa học

+  Dễ tạo các báo cáo học tập theo nhu cầu

+  Dễ tạo các xác lập tùy biến theo yêu cầu của tổ chức

+  Tìm kiếm, thống kê dữ liệu linh hoạt, mềm dẻo

- Trao đổi dữ liệu

+  Trao đổi dữ liệu với các hệ thống quản lý khác như HRM, E-Office, ERP

+  Kết xuất dữ liệu ra môi trường khác dưới định dạng chuẩn XML

- Chuẩn hóa: Tuân thủ chuẩn eLearning như (SCORM, IMS, IEEE...) cho phép trao đổi các khóa học với các phần mềm khác

- An ninh

+  Áp dụng nhiều mức bảo mật khác nhau

+  Cho phép phân quyền đến từng người sử dụng khác nhau

+  Mật khẩu được mã hóa an toàn

- Tích hợp

+  Dễ dàng tích hợp với dữ liệu với các phần mềm khác

+  Đăng nhập một lần, tích hợp với hệ thống quản trị người dùng sẵn có của doanh nghiệp, tổ chức

Chức năng chính: 

- Quản lý giáo viên; 

- Quản lý học viên; 

- Quản lý  khoá học; 

- Quản lý người dùng; 

- Quản trị hệ thống; 

- Quản lý tài nguyên; 

- Quản lý giao tiếp.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại