Tên sản phẩm / Dịch vụ: Thư viện điện tử - Thư viện số Libol
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINH VÂN
Mô tả sản phẩm:

Libol là bộ phần mềm Giải pháp Thư viện điện tử - Thư viện số. Libol hiện được sử dụng tại nhiều thư viện trong cả nước, được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức cho sinh viên khối Thư viện và Văn thư lưu trữ. Libol được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, đặc biệt giúp các thư viện số hóa nguồn tài nguyên đồ sộ, hỗ trợ đắc lực các công tác nghiệp vụ và giúp tài nguyên các thư viện được liên kết với nhau.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại