Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Kế toán Fast Accounting Online (FAO) và Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử (Fast e-Invoice)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm kế toán
Đơn vị cung cấp: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Kế toán Fast Accounting Online (FAO)
FAO là phần mềm kế toán sử dụng hoàn toàn online trên trình duyệt web nên doanh nghiệp không phải lo lắng về đầu tư cơ sở hạ tầng, máy chủ. Bảo mật cao, tốc độ truy cập nhanh, màn hình nhập liệu thân thiện dễ thao tác, chi phí rẻ, thanh toán theo thực tế sử dụng. Không giới hạn dung lượng nhập.

Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử (Fast e-Invoice)
Fast e-Invoice là phần mềm lập và quản lý hóa đơn điện tử, giúp khách hàng lập, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử nhanh chóng và dễ dàng. Sẵn sàng kết nối các phần mềm kế toán,  các phần mềm POS hoặc chạy độc lập. Người sử dụng có thể cung cấp thông tin đăng nhập cho khách hàng truy cập và quản lý lịch sử hóa đơn đã phát hành và App mobile cho phép người sử dụng quản lý tình hình phát hành hóa đơn của chính mình.

Chính sách/ Ưu đãi hỗ trợ:
- Fast Accounting Online FAO: Mua 1 năm tặng 1 năm sử dụng.
- Fast e-Invoice: Tặng 300 hóa đơn điện tử cho khánh hàng đăng ký mua mới sản phẩm.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại