Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA Bumas - Phần mềm quản lý ngân sách Nhà nước
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm quản lý ngân sách Nhà nước MISA Bumas là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các đơn vị dự toán cấp dưới, cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính thực hiện công tác quản lý, tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước toàn ngành, toàn địa phương một cách chính xác. MISA Bumas: + Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ lập dự toán và quản lý ngân sách Nhà nước + Quy trình lập dự toán ngân sách khép kín, linh hoạt theo đặc thù của địa phương + Tự động tổng hợp dự toán, kết quả đánh giá tình hình thực hiện dự toán toàn ngành, toàn địa phương Phần mềm được xây dựng dựa trên công nghệ điện toán đám mấy giúp người dùng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị. MISA Bumas giúp xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính toàn Tỉnh/thành phố, góp phần hiệu quả trong chuyển đổi số quốc gia.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan