Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA SalaGov - Phần mềm Quản lý tiền lương
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ “tính lương, lập dự toán và cải cách tiền lương”. Phần mềm có quy trình lập, thẩm định, phê duyệt “trực tuyến, khép kín”. MISA SalaGov tự động tổng hợp 100% bảng lương, dự toán và CCTL toàn ngành/địa phương. MISA SalaGov là công cụ đắc lực giúp đơn vị HCSN, UBND Xã/Phường tự động hóa hoàn toàn quá trình lập bảng lương, dự toán quỹ lương, xác định nhu cầu cải cách tiền lương (CCTL), đồng thời giúp đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính tự động tổng bảng lương, dự toán lương, báo cáo xác định nhu cầu và nguồn chi CCTL (báo cáo nhu cầu CCTL) toàn ngành/địa phương. MISA SalaGov giúp dữ liệu quản lý tập trung, liên thông từ Đơn vị trực thuộc – Đơn vị chủ quản – Cơ quan tài chính.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan