Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA TaskGo - Phần mềm quản lý công việc
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm quản lý công việc MISA TaskGo là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp UBND Tỉnh/TP, UBND Quận/Huyện, Khối Đảng, các Đơn vị chủ quản khác thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ, báo cáo điều hành trên nền tảng web có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội – khoa học một cách thiết thực.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan