Tên sản phẩm / Dịch vụ: Sản phẩm phần mềm CRM chuyển đổi số
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm CRM kết nối đa kênh, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại