Tên sản phẩm / Dịch vụ: SmartModem - 3G/4G Modem
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Thiết bị chuyển mạch, chuyển đổi tín hiệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
Mô tả sản phẩm: SmartModem là thiết bị thu phát dữ liệu trên cơ sở mạng dữ liệu di động giúp truyền phát dữ liệu từ các thiết bị đầu cuối tới máy chủ và ngược lại. SmartModem phục vụ yêu cầu truyền nhận dữ liệu không dây với khoảng cách lớn, độ chính xác cao, bảo mật tốt trên công nghệ GSM/GPRS/EDGE/HSPA của hệ thống viễn thông. Thiết bị này hoạt động như một máy chủ dữ liệu và cho phép việc kết nối nhiều thiết bị phục vụ hệ thống SCADA/DMS/AMI.
Nơi ứng dụng: Giải pháp đã được ứng dụng và vận hành trong các dự án phục vụ Lưới truyền tải Điện của Việt Nam.
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại