Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Quản lý Tài Chính - Kế Toán và Giải pháp tổng thể cho kinh doanh - Quản lý bán hàng đa kênh
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Kế toán - Tài chính quản lý dữ liệu thống nhất trong doanh nghiệp, hợp nhất mọi nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. 

Phần mềm có những đặc trưng như sau:

- Gần 200 chức năng, đáp ứng yêu cầu quản trị chuyên sâu.

- Cập nhật kịp thời các chế độ chính sách kế toán mới.

- Tích hợp với hệ thống ERP Fujicocktail quản trị toàn diện doanh nghiệp.

- Quản lý dòng tiền; Quản lý mua hàng, bán hàng & công nợ phải trả, công nợ phải thu; Quản lý kho hàng.

- Báo cáo tài chính, thuế; Báo cáo phân tích tài chính, quản trị.

- Dự đoán giá thành có tính đến biến động giá nguyên liệu.

- Kiểm chứng kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất so với thực tế.

- Quản lý vòng đời sản phẩm,...

- Đặc biệt các báo cáo phân tích quản trị rất linh hoạt, dễ hiểu giúp các nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt chính xác tình hình sản xuất - kinh doanh.

Giải pháp tổng thể cho kinh doanh - Quản lý bán hàng đa kênh

Để việc kinh doanh ngày càng hiệu quả và doanh nghiệp phát triển bền vững, công ty Fujinet mang đến giải pháp tổng thể cho các nhà kinh doanh phân phối, bán lẻ, đáp ứng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, bao gồm:

1. Giải pháp quản lý kinh doanh

2. Website bán hàng thương mại điện tử

3. Bán hàng qua di động (App di động)

4. Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại