Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Quản trị toàn diện doanh nghiệp FujiCocktail
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm kế toán
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
Mô tả sản phẩm:

 Phần mềm Quản trị doanh nghiệp FujiCocktail kế thừa những ưu điểm vượt trội từ Phần mềm quản trị của Nhật Bản, đã được tinh chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.

- FujiCocktail cung cấp giải pháp tổng thể cho tất cả các nghiệp vụ: quản lý từ mua hàng, bán hàng, kho hàng đến quản lý sản xuất, tích hợp với modul tính giá thành và tài chính-kế toán theo chuẩn Việt Nam.

- Hỗ trợ quy trình cải tiến PDCA (Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Khắc phục) khép kín, giám sát chất lượng, hiệu suất của công việc và hoạt động kinh doanh từ thời điểm lên kế hoạch cho đến kết quả thực tế đồng thời khắc phục điểm yếu để không ngừng phát triển

- Tính linh hoạt: Đảm bảo tính chính xác kịp thời thông tin từ hoạt động thực tế; đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng; có thể lựa chọn phân hệ phù hợp với quy mô và nhu cầu doanh nghiệp trong từng giai đoạn; tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác (CRM, HRM,..)

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại